De Groote Sociëteit

Sinds 1897 Oldenzaal

VERENIGING EN STICHTINGEN


VEREENIGING DE GROOTE SOCIËTEIT - STICHTING J.W. RACER HUIS - STICHTING MR J.W. RACERPRIJS

U bevindt zich op de website van de Vereeniging de Groote Sociëteit, de Stichting J.W. Racer Huis en de Stichting mr J.W. Racerprijs te Oldenzaal.


VEREENIGING DE GROOTE SOCIËTEIT

De Vereeniging De Groote Sociëteit te Oldenzaal is op 28 december 1897 opgericht. 

Op 28 december 2022 bestond de vereniging 125 jaar. Dit heugelijke feit werd luister bijgezet met een fantastisch feest in het J.W Racerhuis en de Hofkerk. Tijdens de bijeenkomst, 's middags in het J.W. Racerhuis, werd door burgemeester P. Welman de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan voorzitter A. Peters.

De vereniging is van oorsprong een "Heerensociëteit" en kent daarom uitsluitend mannelijke leden. De leden zijn in principe woonachtig of werkzaam in of rondom Oldenzaal.  De vereniging heeft ten doel "de gezellige omgang onder de leden te bevorderen door het houden van een societeit binnen de gemeente Oldenzaal", aldus staat in de statuten beschreven.

lees hier meer...


STICHTING J.W. RACER HUIS

Stichting J.W. Racer Huis is statutair opgericht op 4 maart 1980 na een besluit daartoe door leden van de Vereeniging de Groote Sociëteit.
De eerste voorzitter was G. van Rijk (1980 - 1992). Zijn opvolger was R. Spijker (1992 - 1993). Sinds 2016 is de heer P.B.  Deursen voorzitter.

De stichting heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, beheren en instandhouden van gebouwen, die als monument (kunnen) worden aangemerkt en gelegen zijn binnen de gemeente Oldenzaal. 

lees hier verder


STICHTING MR. J.W. RACERPRIJS 

In 2016 hebben de Vereeniging de Groote Sociëteit en de St. J.W. Racer Huis de mr. J.W. Racerprijs ingesteld. In 2019 werd deze prijs voor de tweede maal uitgereikt. De leden van de Vereeniging de Groote Sociëteit hebben op 17 maart 2022 in de ALV. besloten een aparte stichting in het leven te roepen en op 7 juni 2022 is de stichting mr. J.W. Racerprijs opgericht. Deze stichting heeft als doel het onderhouden en uitdragen van het gedachtegoed van mr. J.W. Racer en elke drie jaar de mr. J.W. Racerprijs toe te kennen en uit te reiken.

lees hier verder

Koninklijke Erepenning

Koninklijke Erepenning

Het oude sociëteitsgebouw

Het oude sociëteitsgebouw

mr. J.W. Racer

mr. J.W. Racer

Groote Sociëteit Oldenzaal

Groote Sociëteit Oldenzaal