DE MR. J.W. RACERPRIJS

Het gedachtegoed van J.W. Racer verdient het om blijvend onder de aandacht gebracht te worden. Niet alleen met het behouden van zijn voormalig woonhuis en met  een standbeeld, maar ook met het instellen van de mr. J.W. Racerprijs. 
Racer was niet alleen verdediger van de belangen van de minder bedeelden, hij hechtte ook waarde aan de zorgvuldige vastlegging van historisch relevante documenten en beelden.  Zo verbinden we het verleden via het heden met de toekomst. De verhalen van Twente zijn de moeite waard om opgetekend en verteld te blijven worden. Zoals J.W. Racer dat ook deed. 
Sinds 2016 wordt de prijs uitgereikt aan iemand die zich als historicus, jurist of op politiek-bestuurlijk vlak verdienstelijk heeft gemaakt voor Twente.  De winnaar krijgt een kleine kopie van het standbeeld dat van Racer in Oldenzaal staat.  Vanaf 2022, het jaar waarin de Vereeniging de Groote Sociëteit haar 125-jarig bestaan viert, wordt de prijs tijdens elke drie jaar uitgereikt waardoor het gedachtegoed van mr. J.W. Racer meer bekend wordt.

 

UITREIKINGEN MR J.W. RACERPRIJS

Uitreiking Mr J.W. Racerprijs 2022,  toegekend aan Jan ten Hove

Uitreiking Mr. J.W. Racerprijs 2019, toegekend aan John van Zuidam

Uitreiking Mr. J.W. Racerprijs 2016, toegekend aan Matthijs Wanrooij

 

DE STICHTING MR. J.W. RACERPRIJS

Op de ALV van 17 maart 2022 hebben de leden van de Vereeniging De Groote Sociëteit ingestemd met de oprichting van de stichting mr. J.W. Racerprijs. De oprichtingsakte en de statuten zijn getekend op 7 juni 2022.
Vanaf 1 januari 2023 heeft de stichting een Culturele ANBI status.


Het (eerste) bestuur bestaat uit de heren:
Th. Schouten, voorzitter
M.J.H.R. Bloemen, secretaris/penningmeester
J.G.M Mistrate Haarhuis
A.J.M. Semmekrot
J. Weierink

Het beleidsplan 2022-2025 van de stichting mr. J.W. Racerprijs vindt u hier

Het Jaarverslag 2022 vindt u hier

Het financieel jaarverslag 2022 leest u hier


De stichting mr. J.W. Racerprijs heeft de status Culturele ANBI.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een grotere giftenaftrek dan bij een "normale" gift. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Meer informatie hierover vindt u hier.

STICHTING MR. J.W. RACERPRIJS

OLDENZAAL | RSIN: 864018277
IBAN NL74 RABO 0319 1738 28

Mr J.W. Racer beeld

Mr J.W. Racer beeld