ONTSTAAN STICHTING J.W. RACER HUIS

Stichting J.W. Racer Huis is statutair opgericht op 4 maart 1980 door de heren G.P.L. Bloemen, J.H. Molkenboer, J.B.G.M. Essink, J.A.J.M. Peters, G. van Rijk, H.J. Hoogstraten en G.J.D. Wellink. 
De eerste voorzitter was G. van Rijk (1980 - 1992). Zijn opvolger was R. Spijker (1992 - 1993). De huidige voorzitter is de heer P.B. Deursen.

De stichting heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, beheren en instandhouden van gebouwen, die als monument (kunnen) worden aangemerkt en gelegen zijn binnen de gemeente Oldenzaal. 

Tot heden is het pand, het J.W. Racerhuis aan de Marktstraat 15 te Oldenzaal, het enige pand dat in bezit is van de stichting. Dit pand, in de volksmond beter bekend als 'De Sociëteit", is in eigendom verkregen door overdracht van de Vereniging de Groote Sociëteit met het eerder nader omschreven doel.

Recente activiteiten

In 2017 besloot het toenmalige bestuur van de Stichting J.W. Racer Huis, bestaande uit de heren J.J. Prick, B. Riteco, P.B. Deursen, H.J. Smellink en B.F.E.J. Kosterink, een toekomstvisie voor het J.W. Racerhuis te laten ontwikkelen. Een eerste aanzet werd gemaakt door Hoek & de Wit Architecten uit Delft. Dit monde in 2019 uit in het Masterplan 2019, welke plannen door de leden van de Vereniging de Groote Societeit werden geaccordeerd. Het Masterplan behelsde de renovatie van de rechtervleugel van het pand, alsmede de bouw van een serre aan de tuinzijde van het Racerhuis. Voor definitieve uitwerking werd gekozen voor het ontwerp van Architectenbureau John Velthuis uit Oldenzaal.

In september 2020 werd begonnen met de nieuwbouw van een serre achter het pand en een interne verbouwing waarbij een horeca-keuken in de oude woonkamer werd gesitueerd en de garderobe werd gerenoveerd.  
Eind april 2021 werd de renovatie en nieuwbouw alsmede de vernieuwde tuin opgeleverd.

Beleidsplan

De stichting onderhoudt de doelstelling middels een beleidsplan dat met enige regelmaat wordt bijgesteld. Het beleid is gericht op het duurzaam exploiteren van het J.W. Racerhuis

lees hier verder