J.W. Racerhuis


Het J.W. Racerhuis is op 16 februari 1898 in het bezit gekomen van de Vereeniging de Groote Sociëteit. De koopprijs bedraagt dan fl. 5.500,--.  Na de aankoop werd begonnen met de verbouwing, de nieuwbouw van een kegelbaan en het aanschaffen van inventaris nodig voor een sociëteit. Deze investering bedroeg fl. 5.700,-- .  In 1929 kwam er een gemetselde dakkapel op om het gezin van de sociëteitsbediende, die de bovenverdieping bewoonde, meer ruimte te geven. Later is de dakkapel weer verwijderd zodat daklijn weer gelijk zal lopen met die van historische panden Palthehuis en Michgoriushuis.
In november 1950 koopt de vereniging De Groote Sociëteit de naastgelegen schuur met erf van de Vereniging de Oldenzaalse Oudheidskamer voor het bedrag van fl. 7.000,--.  De schuur is onder een dak met het gebouw van de sociëteit en diende als koetshuis. Het stamt mogelijk uit 1617 een heeft een zandstenen schoorsteenmantel. Boven de niendeur is een houten balk met een tekst uit 1617 die heden ten dage nog goed leesbaar is. In 1993 is het gerenoveerde koetshuis als cultureel centrum in gebruik genomen.

De beroemdste bewoner van het sociëteitsgebouw was, zoals ook de gedenksteen boven voordeur aan de Marktstraat aangeeft, Mr Jan Willem Racer. Na zijn overlijden in 1816 hebben in het pand achtereenvolgens gewoond:

1816 – 1830  Jan Arend Palthe
1826 – 1879  Carolina Converdine Elisabeth Palthe – Funck
1829 – 1892  Johannes Palthe 
1860 – 1897  A.J.A. Palthe – Langeveld
1897 – 1898  M.E. Palthe – Michgorius

In de beginjaren 70 is door de vereniging de kegelbaan geheel verbouwd. Een eerste grote verbouwing die deels met een hypothecaire lening werd gefinancierd.
In 1995 wordt het onroerend goed van de vereniging overgedragen aan de opnieuw tot leven gebrachte Stichting J.W. Racer Huis. De stichting brengt voor het gebruik van de panden een huur in rekening aan de Vereeniging de Groote Sociëteit. 
Tot 1996 gebruikte alleen de vereniging het pand. In dat jaar kwam er een exploitant op. Daardoor is het door derden te gebruiken. 
Begin jaren 80 wordt wederom een grote renovatie gepland. Ondanks de slechte financiële situatie kan de renovatie uitgevoerd worden dankzij enkele genereuze giften. 
Er werd een beheerder aangesteld, in dienst van de stichting, die verantwoordelijk was voor de exploitatie van het pand. Dit bleek uiteindelijk een ongelukkige constructie. Daarna werd het pand verhuurd aan een horeca-ondernemer. Deze mocht het pand, behoudens de voor de vereniging exclusieve donderdag, naar eigen inzicht exploiteren. De huidige exploitant, de heer Bernard Luttikhuis, drijft zijn onderneming onder de naam Het J.W. Racerhuis.

(bron: S. Troost, De Groote Societeit 1897-1997) 

terug naar vorige pagina

 

Beleidsplan St J.W. Racer Huis

 De stichting tot doel heeft het bevorderen van het behoud van Oldenzaalse monumenten, waarvan specifiek het J.W. Racerhuis aan de Marktstraat 15 te Oldenzaal. 

Het beleid is gericht op het duurzaam exploiteren en behoud van het J.W. Racerhuis dat te boek staat als Rijksmonument. De stichting stelt zich ten doel dat het J.W. Racerhuis zodanig wordt geëxploiteerd dat een breed publiek gebruik kan maken van deze historische locatie. 

Het J.W. Racerhuis bevindt zich aan de Marktstraat in Oldenzaal, met als naaste buur het historische Palthehuis, tegenwoordig in gebruik als museum. Tegenover het J.W. Racerhuis bevindt zich het Michoriushuis, eveneens een Rijksmonument. Het J.W. Racerhuis en het Palthehuis omgeven de in 2020 geheel gerenoveerde Stadstuin. Het J.W. Racerhuis heeft via een gezamenlijke entree met het Palthehuis toegang tot de Stadstuin. Daarmee is voor het J.W. Racerhuis de mogelijkheid ontstaan deel te nemen aan culturele evenementen die in de stadstuin worden gehouden. 

In Oldenzaal staat het J.W. Racerhuis bekend als “De Societeit” en men maakt voor allerhande activiteiten graag gebruik van dit fraaie pand en deze unieke locatie. 

Bij de keuze van de exploitant wordt er op toe gezien dat deze, behoudens de gebruikelijke feesten en partijen, tevens de mogelijkheid biedt voor deelname van typische Oldenzaalse evenementen. Vooral bij culturele evenementen worden de tuinen van het Palthehuis en J.W. Racerhuis opengesteld met de Stadstuin. De entree van het Palthehuis biedt tijdens evenementen ook toegang tot de tuin van het J.W. Racerhuis. 

In dit beleid past ook de huidige verbouwing opgenomen in het Masterplan 2019. Naast een gedeeltelijke renovatie van het J.W. Racerhuis, moet de bouw van een geheel glazen serre bijdragen aan deze doelstelling. Het J.W. Racerhuis zal daarmee nog beter passen in deze prachtige locatie. 

terug naar vorige pagina

Vanaf het terras blik op de kegelbaan

Vanaf het terras blik op de kegelbaan

Uitzicht op tuin en nieuwe serre

Uitzicht op tuin en nieuwe serre