30 september 2016

De jury heeft de volgende drie criteria gehanteerd om tot de uitverkiezing van een prijswinnaar te komen:

  • het zou moeten gaan om iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Twente (en derhalve niet voor Salland of voor de provincie Overijssel als geheel);
  • om iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op die gebieden waarop Jan Willem Racer zich in zijn tijd verdienstelijk heeft gemaakt, d.w.z.:
  • op juridisch gebied (Racer was advocaat);
  • op rechtshistorisch gebied (Racer was rechtshistoricus);
  • op maatschappelijk en/ of politiek-bestuurlijk gebied (Racer was burgemeester van Oldenzaal en Twents patriot), en – eventueel – op (meer algemeen) historisch of bijv. archeologisch gebied;
  • en dan ook nog – het derde criterium – bij voorkeur, maar niet per se, d.m.v. een waardevolle, vernieuwende, wetenschappelijk verantwoorde publicatie, een monografie, danwel een artikel in een gerenommeerd tijdschrift of jaarboek.

Bron: toespraak van Prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes, hoogleraar te Nijmegen, voorzitter


De jury:
Prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes, hoogleraar te Nijmegen, voorzitter
J.B.H. Kakers, oud-voorzitter Stichting J.W. Racer Huis
Mr. drs. P.B. Riteco, notaris te Oldenzaal
Mr. R.F.A. Rorink, advocaat te Hardenberg


Rapport van de jury:
In 1991 heeft de heer Wanrooij de verwaarloosde havezate De Breckelenkamp in Lattrop aangekocht. Dat werd alras de nieuwe woonstede van de familie Wanrooij, die dit jaar dus al 25 jaar bezig is met restaureren en conserveren van dit bijzondere Twentse monument. Het ‘Huis te Breckelenkamp’ staat er vandaag de dag schitterend bij, en dat is de verdienste van Matthijs en Gerrie Wanrooij.

De Breckelenkamp is een Lattrops pareltje, tevoorschijn gekomen uit de mooie, kostbare oester die Twente heet. Momenteel wordt een 18de-eeuwse vakwerkschuur, afkomstig uit

de buurt van Het Everlo, op het terrein van De Breckelenkamp heropgebouwd en daarmee van de ondergang gered. Kortom, het restaureren en con gaat door! Het is zowat een dagtaak voor de familie Wanrooij.

terug naar vorige pagina

M. Wanrooij ontvangt de J.W. Racerprijs uit handen van commissaris der Koning Ank Bijleveld

M. Wanrooij ontvangt de J.W. Racerprijs uit handen van commissaris der Koning Ank Bijleveld