DE MR. J.W.  RACERPRIJS

Het gedachtegoed van J.W. Racer verdient het om blijvend onder de aandacht gebracht te worden. Niet alleen met het behouden van zijn voormalig woonhuis en met  een standbeeld, maar ook met het instellen van de mr. J.W. Racerprijs. 
Racer was niet alleen verdediger van de belangen van de minder bedeelden, hij hechtte ook waarde aan de zorgvuldige vastlegging van historisch relevante documenten en beelden.  Zo verbinden we het verleden via het heden met de toekomst. De verhalen van Twente zijn de moeite waard om opgetekend en verteld te blijven worden. Zoals J.W. Racer dat ook deed. 
Sinds 2016 wordt elke 3 jaar de naar Racer vernoemde prijs uitgereikt aan iemand die zich als historicus, jurist of op politiek-bestuurlijk vlak verdienstelijk heeft gemaakt voor Twente.  De winnaar krijgt een kleine kopie van het standbeeld dat van Racer in Oldenzaal staat.  Vanaf 2022, het jaar waarin de Vereeniging de Groote Sociëteit haar 125-jarig bestaan viert, wordt de prijs tijdens elk volgend lustrumjaar uitgereikt. 

 

UITREIKINGEN MR J.W. RACERPRIJS

Uitreiking Mr. J.W. Racerprijs 2019, toegekend aan John van Zuidam

Uitreiking Mr. J.W. Racerprijs 2016, toegekend aan Matthijs Wanrooij

Uitreiking Mr J.W. Racerprijs 2022:  De stichting zal, samen met de vereniging, de uitreiking van de mr. J.W. Racerprijs op donderdag 8 september 2022 organiseren. Meer info over deze prijsuitreiking kunt u lezen via deze link.

 

DE STICHTING MR. J.W. RACERPRIJS

Op de ALV van 17 maart 2022 hebben de leden van de Vereeniging De Groote Sociëteit ingestemd met de oprichting van de stichting mr. J.W. Racerprijs. De oprichtingsakte en de statuten zijn getekend op 7 juni 2022.


Het (eerste) bestuur bestaat uit de heren:
Th. Schouten, voorzitter
M.J.H.R. Bloemen, secretaris/ penningmeester
J.G.M Mistrate Haarhuis
A.J.M. Semmekrot
J. Weierink

Mr J.W. Racer beeld

Mr J.W. Racer beeld