VERVOLG (HER)OPENING J.W. RACERHUIS

Na de ontvangst kondigde ceremoniemeester Michiel Bloemen als eerste spreker Bert Kistermaker aan. Bert, lid van de vereniging, boodt het bestuur een door hemzelf geschilderd schilderij aan, dat de achterzijde van het Racerhuis, zoals het was voor deze verbouwing, weergeeft. Kistemaker zei het een mooi vergelijk te vinden tussen hoe-het-was en hoe-het nu-is. Daarmaa zeker iets om te bewaren.

Vervolgens kreeg Paul Deursen, voorzitter St J.W. Racer Huis het woord. Hij bracht kort in kaart op welke wijze de huidige verbouwing tot stand is gekomen. Hij stelde vast dat deze verbouwing onder bezieling van een goed team tot stand is gekomen. Hij bracht zijn dank uit aan architect John Velthuis, beide hoofdaannemers Oude Moleman en Keizers Installatietechniek en hun onderaannemers, schildersbedrijf Belderink en Alverre Glasbouw. Tot slot dankte hij Bernard Luttikhuis voor zijn niet aflatende inzet gedurende de gehele bouwperiode.  Rede Paul Deursen

Albertjan Peters, voorzitter van de vereniging de Groote Societeit, dankte de heren van de bouwcommissie, te weten Paul Deursen (algemene zaken), Marcel Trienen (bouwtechnische zaken) die helaas vanwege zijn vakantie afwezig was en Ed Kosterink (financiën).  Als dank dat zij hun ega's vele uren hebben moeten afstaan aan dit project, bood hij hun echtgenotes een prachtige bos bloemen aan. Hij deed tevens de toezegging aan de aanwezige leden deze heren tijdens de volgende A.L.V. voor te dragen als lid van verdienste. Deze toezegging deed hij tevens voor de heren Wim Reef en Hans Schlichter, die zich in het verleden veel hebben ingezet voor de instandhouding van het Racerhuis. Rede Albertjan Peters

Het oudste en jongste lid van de Vereeniging de Groote Societeit, respectievelijk de heren G.R.M. Benerink en P.G. Welman hebben met de onthulling van de plaquette van de waterput de nieuwe serre officieel in gebruik genomen.  

Na alle formele plichtplegingen nam Patrick Welman, in zijn hoedanig heid als burgemeester van Oldenzaal en bestuurslid van de Oudheidkamer Twente de microfoon nog even ter hand.  Met zijn voorliefde voor het instandhouden van de Twentse geschiedenis in het algemeen, had hij in de archieven nog gezochjt naar raakvlakken met het eeuwen oude J.W. Racerhuis.

 

terug naar vorige pagina

naar de foto's