Het gedachtegoed van J.W. Racer verdient het om blijvend onder de aandacht gebracht te worden. Niet alleen met het behouden van zijn voormalig woonhuis en met  een standbeeld, maar ook met het instellen van de mr. J.W. Racerprijs. 
Racer was niet alleen verdediger van de belangen van de minder bedeelden, hij hechtte ook waarde aan de zorgvuldige vastlegging van historisch relevante documenten en beelden.  Zo verbinden we het verleden via het heden met de toekomst. De verhalen van Twente zijn de moeite waard om opgetekend en verteld te blijven worden. Zoals J.W. Racer dat ook deed. 
Sinds 2016 wordt elke 5 jaar de naar Racer vernoemde prijs uitgereikt aan iemand die zich als historicus, jurist of op politiek-bestuurlijk vlak verdienstelijk heeft gemaakt voor Twente. De winnaar krijgt een kleine kopie van het standbeeld dat van Racer in Oldenzaal staat.

Uitreiking J.W. Racerprijs 2019

Uitreiking J.W. Racerprijs 2016